Intia

Tuemme Intiassa evankelistapariskuntaa, kummilasta ja tavoitteenamme on rakennuttaa kaivoja puhtaan veden saamiseksi ja evankeliumin eteenpäin viemiseksi saavuttamattomassa kylässä.

Evankelistapariskunta jota tuemme (ei näy kuvassa), tekee työtä eri kylissä ja heidän tavoitteena on perustaa 10 seurakuntaa. Pariskunta on käynyt Raamattukoulun sen jälkeen kun löysivät Jumalan kutsun elämäänsä, ja he palvelevat nyt kokoaikaisesti evankeliumin työssä. Herra on käyttänyt heitä, ihmisiä on tullut uskoon heidän työnsä kautta, ja joukko kasvaa hiljalleen.

Kiitos- ja rukousaiheita evankelistapariskunnan puolesta:

 • Kiitos mahdollisuudesta tukea evankeliumin julistusta Intiassa
 • Kiitos alttiista palvelijoista, jotka menevät uusille seuduille viemään evankeliumia
 • Ihmisten sydänten avautumista evankeliumille
 • Varjelusta vainoilta
 • Uusi kylät, ja siinä tehtävä työ
 • Uskoon tulleiden hengellinen kasvu

Intian maaseudulla on pulaa puhtaasta vedestä, ja likaisen veden käyttö aiheuttaa sairauksia ja kuolemaa. Kun kylään tai viidakkoalueelle saadaan kaivo, se muuttaa monien perheiden ja asukkaiden elämän. Kaivot nimetään Jeesus-kaivoiksi ja niiden ympärille kokoontuville kyläläisille voidaan julistaa evankeliumia Jeesuksesta ja Hänen tarjoamastaan elävästä vedestä (Joh. 7:37).

Kaivo on usein se ensimmäinen siirto / lähestyminen kylään. Joskus myös porataan kaivoja alueelle jossa jo on seurakunta, mutta vesi joudutaan hakemaan kaukaa toisista kylistä. Avajaisissa on yleensä jo mukana paljon kyläläisiä ja siellä rukoillaan Jeesuksen nimessä, sekä kerrotaan että kaivo on avoin kaikille kastista riippumatta. Kaivo jonka rakennutamme tulee johonkin näistä kylistä, joissa evankelistamme palvelevat. Kaivo on ohessa olevan kuvan kaltainen.

Tuemme myös orpokodissa asuvaa kummityttöä (syntynyt v.2010). Orpokodissa hän saa huolenpitoa, asunnon, ruuan, vaatteet, puhtauden ja mahdollisuuden käydä koulua, sekä kuulla Jeesuksesta ja Hänen rakkaudestaan.

Kiitos- ja rukousaiheita:

 • Kiitos mahdollisuudesta tukea orpolapsen elämää ja tulevaisuutta
 • Kiitos orpokodista, jossa kummityttö saa jokapäiväisen leivän ja kuulla Jeesuksesta
 • Lapselle varjelusta terveyteen, lääkkeitä ei ole juurikaan ja monenlaisia terveysuhkia Intiassa on
 • Orpokodeille vapaus toimia, ettei kristittyjen orpokotien toimintaa häirittäisi tai niitä lopetettaisi, ja että niissä todella voisi vapaasti kertoa evankeliumia
 • Kesäaikoina kuumuudesta selviäminen, ja (puhtaan) veden riittävyys

(Kuvat Hope to India -järjestön nettisivulta)